Lørenskog kommune

Rammeavtale siden 2014. Vi anlegger nye uteområder samt ruster opp lekeområdene til skole og barnehager, gang og sykkelveier så vel som andre offentlige utearealer

Fjellsrud barnehage- rehabilitering av uteområdet 2022

Løkenåsen barnehage 2020

Beplantning Elveparken 2019

Skårersletta

Trimpark med tursti i skogen og opplyst snarvei høst 2018-vinter 2019

Kurland Skole

Vår/ sommer 2020