Lørenskog kommune

Rammeavtale siden 2014

Løkenåsen barnehage 2020

Beplantning Elveparken 2019

Skårersletta

Trimpark med tursti i skogen og opplyst snarvei høst 2018-vinter 2019

Kurland Skole

Vår/ sommer 2020