Om oss

Historikk:

Udnes Utemiljø ble startet i år 2000 som et enkeltmannsforetak av Stian Udnes, og tok på seg div utomhus oppdrag. I år 2005 ble firmaet gjort om til et AS, og driften har økt i takt med årene. Prosjektene varierer mellom det private og offentlige markedet, men i dag er hovedmengden av prosjektene av offentlig art. Det samarbeides tett med forskjellige entreprenører og kommuner.

Hovedarbeidsområdene er Akershus, primært Øvre og Nedre Romerike, området Nes i Akershus. Firmaet innehar 6 ansatte og 5 faste innleide. Daglig leder og hovedaksjonær er fortsatt Stian Udnes.

Firmaet innehar gode og varierte kvalifikasjoner med kursing og bred kompetanse på mange områder, samt Sentral godkjenning som søker i tiltaksklasse 1, prosjekterende tiltaksklasse 1, utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 og utførelse av Innmåling og utstikking av tiltaksklasse 2.

Vi har en pågående rammeavtale med bl.a. Lørenskog kommune samt, Ullensaker og Nes kommune. I tillegg har vi også vedlikeholdsavtaler på prosjekter vi har sluttført.

Vi innehar tilgang til maskiner til de fleste typer oppdrag, de maskiner vi ikke har selv, leier vi etter behov.