Om oss

Historikk:

Udnes Utemiljø ble startet i år 2000 som et enkeltmannsforetak av Stian Udnes, og tok på seg div utomhus oppdrag. I år 2005 ble firmaet gjort om til et AS, og driften har økt i takt med årene. Prosjektene varierer mellom det private og offentlige markedet, men i dag er hovedmengden av prosjektene av offentlig art. Det samarbeides tett med forskjellige entreprenører og kommuner.

Hovedarbeidsområdene er Viken, primært Øvre og Nedre Romerike, området Nes i Viken. Firmaet innehar faste innleide i tillegg til ansatte.

Daglig leder og hovedaksjonær er Stian Udnes.

Firmaet innehar gode og varierte kvalifikasjoner med kursing og bred kompetanse på mange områder, samt Sentral godkjenning.

Vi har en pågående rammeavtale med bl.a. Lørenskog kommune samt, Ullensaker og Nes kommune. I tillegg har vi også vedlikeholdsavtaler på prosjekter vi har sluttført.

Vi innehar tilgang til maskiner til de fleste typer oppdrag, de maskiner vi ikke har selv, leier vi etter behov.